Jongeren Op Gezond Gewicht in Ridderkerk

Vanaf oktober 2016 is Ridderkerk een JOGG gemeente geworden. Al meer dan 119 gemeenten gebruiken de JOGG-aanpak. Met deze aanpak zetten lokale samenwerkingen, tussen private en publieke partijen, zich in voor een gezonder gewicht onder jongeren. Het belangrijkste van JOGG is het verbinden. Zoeken naar samenwerkingen en nieuwe partners zoals ondernemers, winkeliers, scholen, kinderdagopvang en BSO's.
De JOGG-aanpak zal worden opgestart in Slikkerveer maar wordt op termijn uitgebreid naar heel Ridderkerk. Het doel uiteindelijk is om een gezondere leefstijl te creëren voor kinderen, ouders en gezinnen.

Als speeltuin hebben wij ons ten doel gesteld om het assortiment in ons winkeltje uit te breiden met of deels te vervangen door meer gezonde alternatieven. Zo hebben we tijdens onze opening van het speelseizoen 2017 zakjes vers fruit uitgedeeld. Wij onderzoeken hoe we dit samen met een lokale partner standaard aan kunnen gaan bieden. Daarnaast zijn we in gesprek met Gemeente Ridderkerk en Oasen over het plaatsen van een gratis watertappunt. Dit om het drinken van water te stimuleren.

Wil je meer informatie, bezoek dan de onderstaande websites en/of de Facebookpagina van JOGG Ridderkerk.

https://jongerenopgezondgewicht.nl/

https://www.facebook.com/JOGGRidderkerk/