Huren

Ons clubgebouw is te huur voor feesten, partijen, evenementen, vergaderingen etc. Uiteraard alles in overleg. Omdat er zoveel animo is doet u er wijs aan om ruim op tijd te reserveren. Informatieverstrekking en reserveren doen wij uitsluitend per mail zodat wij aanvragen op volgorde van binnenkomst kunnen behandelen. Wij noteren geen opties, alleen concrete reserveringen. Onze contactgegevens vindt u bij 'Contact en info'.

Check onze agenda voor beschikbaarheid.

Prijzen:

Huur Clubgebouw: € 30,- p/u (€35,- p/u per 1-1-2024)

Borg: € 100

Toezichthouder speeltuin: € 10 p/u

 

Regels huren clubgebouw en/of speeltuin

 • Het clubgebouw wordt verhuurd, op afspraak, voor een vooraf bepaalde tijd (uren), dagdeel of dag.
 • Huur bedraagt € 30,- per uur en is inclusief gas, water, licht maar exclusief borg (€35,- p/u per 1-1-2024). De borg bedraagt € 100,-.
 • Wilt u voorbereidingen treffen en/of versieren en dit na afloop weer opruimen, tel dit dan bij uw huurtijd op.
 • Opruimen van uw spullen, versiering, en indien nodig vegen/dweilen, dient u ook binnen de huurtijd uit te voeren zodat u uiterlijk op de gereserveerde eindtijd het clubgebouw kunt verlaten. Houd hierbij, met name in de avonduren, rekening met omwonenden.
 • Het clubgebouw dient u veegschoon achter te laten en inventaris en meubilair terug te zetten zoals u het aantrof. De vaatwasser dient bij vertrek LEEG te zijn.
 • Tussen verschillende huurders op één dag houden wij 2 uur vrij vanwege controle van inventaris en schoonmaak.
 • Het clubgebouw mag tot maximaal 23.00 uur gebruikt worden.
 • Het clubgebouw wordt niet verhuurd aan jongeren onder 25 jaar zonder aanwezigheid van minimaal 2 oudere volwassenen.
 • Het clubgebouw wordt niet verhuurd op zondag.
 • Bij gebruik van het clubgebouw en bijbehorende terrein (pleintje voor clubgebouw, speeltuin uitgezonderd) dienen alle activiteiten na 22.00 uur binnen het clubgebouw plaats te vinden om overlast voor omwonenden te voorkomen. Bij gebruik van het pleintje voor het clubgebouw dienen reguliere bezoekers hier geen hinder van te ondervinden. BBQ-en is toegestaan, maar ná 17.00 u. (sluitingstijd speeltuin).
 • Muziek afspelen is alleen toegestaan via de daarvoor aanwezige geluidsinstallatie. U kunt een laptop, tablet of telefoon aansluiten op een 3.5 mm mini-jack of Apple lightning-kabel. Vergeet hierbij niet de oplader van uw apparaat mee te nemen. Verdere specifieke instructie is ter plaatse in de vorm van een handleiding. Het is niet toegestaan om zelf geluidsapparatuur, in wat voor vorm dan ook, mee te nemen en binnen of buiten het clubgebouw te gebruiken.
 • Zonder toezicht van vertegenwoordigers van de vereniging is het niet toegestaan gebruik te maken van de speeltuin.
 • Gebruik van versiering t.b.v. feesten en partijen is toegestaan.  Deze mogen enkel bevestigd worden aan de daarvoor bestemde haken aan de muur. Bevestiging aan het systeemplafond is NIET toegestaan. Ruim en verwijder na afloop niet alleen versiering maar a.u.b. ook punaises, plakband en touwtjes weer op!
 • Voor gekoelde consumpties kan er gebruik worden gemaakt van de aanwezige koelkast en horecakoeling onder de bar. Deze dienen schoon en leeg achter gelaten te worden.
 • Frituren met eigen pan is toegestaan onder de afzuigkap.
 • Gedurende gebruik/huur van het clubgebouw dient u zelf te zorgen voor extra toiletpapier (1 rol per toilet aanwezig), handdoek/theedoek, vaatwastabletten en/of wasmiddel.
 • Schade aan inventaris dient u te noteren op het schadeformulier, deze liggen in de keuken, en samen met de sleutel in te leveren. Veroorzaakte schade wordt ingehouden van de borg.
 • Bij het verlaten van het clubgebouw dient de verwarming op stand * te worden gezet en de afzuiginstallatie op 0.
 • Binnen roken is niet toegestaan. Buiten roken kan, deponeer peuken in de daarvoor aanwezige asbak.
 • Afval en vuilniszakken dient u na afloop zelf weer mee te nemen. Laat u dit toch achter dan wordt hiervoor € 25,- per zak van de borg ingehouden.
 • Wilt u naast het huren van het clubgebouw gelijktijdig gebruik maken van de speeltuin dan zijn er aanvullende kosten. Buiten de reguliere openingstijden om betaald u € 10,- per uur voor de aanwezige vrijwilliger, entree voor de kinderen is daarbij inbegrepen. Geef dit vooraf door bij het maken van de reservering en maak alle kosten in één keer over onder vermelding van de huurdatum. Tijdens het seizoen kan dit tot maximaal 20.00 u., daarna tot aan zonsondergang omdat de speeltuin niet is verlicht. Bij twijfel bepaald de toezichthouder.
 • Wilt u alleen gebruik maken van de speeltuin voor bijvoorbeeld een kinderfeestje dan zijn daar de reguliere regels van toepassing. Leden kunnen op vertoon van hun toegangsbewijs gratis naar binnen, voor niet-leden is het € 1,- per kind. Buiten reguliere openingstijden betaald u ook € 10,- per uur voor de aanwezige vrijwilliger. Eigen consumpties meenemen is toegestaan. De speeltuin is niet exclusief af te huren dus leden hebben tijdens openingsuren ten allen tijden toegang. In dit geval rekent u alles, ter plaatse, contant af bij de aanwezige vrijwilliger.
 • Het nuttigen van alcohol in de speeltuin is ten strengste verboden. Dit mag alleen in het clubgebouw of op het pleintje voor het clubgebouw, dus buiten het hek van de speeltuin.
 • Er is een vergunning voor 150 personen maar uit ervaring weten wij dat het bij 100 personen al behoorlijk vol is.
 • Voorafgaand aan het afhalen van de sleutel wordt van u verwacht het afgesproken huurbedrag + € 100,- borg over te maken op rekening IBAN NL39 RABO 0385 8816 49 t.n.v. Speeltuin Vereniging Slikkerveer o.v.v. de huurdatum. De borg, minus evt. breukschade en mits het clubgebouw netjes is achter gelaten, ontvangt u binnen 30 dagen terug op uw rekening.
 • Coronaregels en toegangsbeleid. De verantwoordelijkheid voor het naleven en handhaven van deze regels ligt volledig bij de huurder. In het geval van nalatigheid zijn mogelijke gevolgen, zoals bijv. een boete, volledig voor rekening van de huurder. Verhuurder is en kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.
 • (ALLEEN) Bij een noodgeval en/of calamiteiten kunt u bellen met 06 – 42 82 09 10.
 • Bij overtreding van de regels heeft de vereniging het recht de volledige borgsom in te houden.

Wijzigingen onder voorbehoud. Aan deze regels kunnen geen rechten worden ontleend.