Zoals in de aloude statuten staat omschreven is de speeltuinvereniging Slikkerveer, SVS genoemd, opgericht op 22 februari 1946. Het terrein tussen de Willemstraat en de toenmalige Graaf Lodewijkstraat (nu Graaf Janstraat), was voor die datum een bietenveld van boer Nugteren uit de Molensteeg. Mannen van het eerste uur waren o.a. Bas Nugteren, melkboer uit de 'Kossel' en Job van Putten, lasser uit de achtenveertig huizen. Cor Bakelaar was de financiële man achter de vereniging.

Toen het veld was ontgonnen zijn er enkele speeltoestellen uit de oude, reeds opgeheven, speeltuin gehaald en met eigen mankracht geplaatst. Deze oude speeltuin was gelegen in de kom van de Willemstraat. Een van de verplaatste toestellen was de beroemde, en ook beruchte, kabelbaan. Deze kabelbaan, al vele malen aangepast aan de eisen, heeft de tand des tijds helaas niet doorstaan.

Sponsoring was er in die tijd niet, maar Smit Slikkerveer mag zeker genoemd worden. Met alle medewerking en goedkeuring van de directie hebben Job van Putten en Cees IJsselstein daar alle zelfbedachte en gemaakte attracties in elkaar gelast. Een donateur in natura was de Ambachtschool die het, door leerlingen zelf ontworpen, klimrek hebben geschonken. Een gedeelte van het klimrek heeft nog jaren als toegangspoort gefungeerd. Een van de oprichters, Cor Bakelaar (voor ons Opa Bakelaar), is voor onze vereniging een begrip. Hij heeft de speeltuin tot zijn levenswerk gemaakt en kwam tot aan zijn overlijden in 2013 nog met regelmaat even buurten. Voor zijn vrijwilligerswerk is hij ook koninklijk onderscheiden.

Het vorige bestuur (tot en met 2011) is van een generatie die zelf allemaal zijn grootgebracht in de speeltuin en dus vele jaren actief zijn geweest. Ruud Pol had hierin, als toenmalig voorzitter, een voortrekkersrol maar heeft met een zeer betrokken en actieve (klus)ploeg en vrijwilligers gezorgd voor een compleet nieuwe speeltuin. Met behulp van Woonvisie is er in 2010, als onderdeel van de nieuwbouw in Slikkerveer, een spiksplinternieuwe speeltuin gerealiseerd. Daar hebben we tot op de dag van vandaag nog steeds enorm veel plezier van!

Na dienstjaren variërend van 20 tot 35 jaar heeft het toenmalige bestuur in 2011 het stokje overgedragen aan een nieuw, jong en fris bestuur.

Het huidige bestuur is trots om hun werk, en dat van opa Bakelaar, te mogen voortzetten en kinderen te kunnen laten spelen in een moderne, veilige en schone speeltuin die aan alle eisen van deze tijd voldoet.

 

(bron: Pim van der Graaf, oud-bestuurslid/secretaris)